Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phân Kinh Doanh
 
Điện thoại: 0996.141.686 - 0916.863.611
Email: bophankd@ttpccchanoi.com.vn
           ttpchanoi@gmail.com
 
Đội đào tạo huấn luyện PCCC
Điện thoại: 0986.711.356 - 0972.867.798
Email: daotaopccc@ttpccchanoi.com.vn
           ttpchanoi@gmail.com

Chức năng, Nhiệm vụ

I. Chức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh của Trung tâm theo QĐ 649/QĐ-BCA-X11 ngày 01 tháng 02 năm 2013 của BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN:

           Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ về PC, CC, CN, CH; công tác đào tạo lái xe nhằm phục vụ công tác chiến đấu của Sở cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội và tham gia thị trường theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

1. Nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức sản xuất, sửa chữa các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị an ninh - an toàn và cứu nạn, cứu hộ để cung cấp cho đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Kiểm tra, tư vấn, kiểm định, thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật. Thiết kế, cải tạo, đóng mới, sửa chữa, bảo trì và mua sắm trang thiết bị, ô tô chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, camera giám sát, thiết bị chuyên dùng cứu nạn cứu hộ. Đo đạc, kiểm tra an toàn hệ thống chống sét.

3. Khảo sát, tư vấn, thiết kế cơ sở và thiết bị kỹ thuật thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cảnh báo an ninh và hệ thống chống sét. Tư vấn, đầu tư mua sắm trang thiết bị, ô tô chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chuyên dùng cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức thi công; tư vấn, giám sát thi công các hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cảnh báo an ninh hệ thống chống sét.

4. Mua bán, cung cấp các loại thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để cung cấp các dịch vụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiên tiến, hiện đại cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cho các đơn vị tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ cho các đối tượng trong và ngoài ngành công an theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an các tỉnh, thành phố trong khu vực, Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho học viên theo quy định.

6. Mua, dự trữ, cung ứng, cấp phát xăng dầu phục vụ công tác của Sở cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội, tổ chức kinh doanh xăng dầu phục vụ cho nhu cầu xã hội theo quy định của Pháp luật và Bộ công an.

7. Huy động vốn, nhận tài trợ, quản lý sử dụng các nguồn vốn, nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật và Bộ công an nhằm phát triển các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đào tạo lái xe.

8. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chi cho các hoạt động sản xuất dịch vụ, nghiên cứu thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đào tạo lái xe; từ quỹ đầu tư và phát triển để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn tài chính cho Trung tâm

9. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán theo quy định hiện hành; quản lý cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Trung tâm do Giám đốc Sở giao.

 

Liên kết website
Thông tin đang cập nhật...